Busitickets von Blagoevgrad nach Simitli online kaufen!

Fahrplan für alle Fernbusverbindungen von Blagoevgrad nach Simitli

- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 08:15 Uhr

Ausgeführt am:

Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Predel (Pass)
 • Razlog
 • Bansko
 • Dobriniste
 • Mesta
 • Gospodintsi
 • Banichan
 • Gotse Delchev

Abfahrt: 08:15 Uhr

Ankunft: 08:30 Uhr

Dauer: 0:15

Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Predel (Pass) - Razlog - Bansko - Dobriniste - Mesta - Gospodintsi - Banichan - Gotse Delchev

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 10:10 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Kresna
 • Dolna Gradeshnitsa
 • Strumyani
 • Sandanski
 • Damyanitsa
 • Ribnik
 • Karnalovo
 • Petrich

Abfahrt: 10:10 Uhr

Ankunft: 10:25 Uhr

Dauer: 0:15

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Blagoevgrad - Simitli - Kresna - Dolna Gradeshnitsa - Strumyani - Sandanski - Damyanitsa - Ribnik - Karnalovo - Petrich

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 10:15 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Predel (Pass)
 • Razlog
 • Bansko
 • Dobriniste
 • Mesta
 • Gospodintsi
 • Banichan
 • Gotse Delchev

Abfahrt: 10:15 Uhr

Ankunft: 10:30 Uhr

Dauer: 0:15

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Predel (Pass) - Razlog - Bansko - Dobriniste - Mesta - Gospodintsi - Banichan - Gotse Delchev

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 11:20 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Razlog
 • Bansko
 • Banya, Razlog
 • Kraishte
 • Belitsa
 • Dagonovo
 • Yurukovo
 • Yakoruda

Abfahrt: 11:20 Uhr

Ankunft: 11:40 Uhr

Dauer: 0:20

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Razlog - Bansko - Banya, Razlog - Kraishte - Belitsa - Dagonovo - Yurukovo - Yakoruda

ab
0
77
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 12:10 Uhr

Ausgeführt am:

Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Predel (Pass)
 • Razlog
 • Bansko
 • Dobriniste
 • Mesta
 • Gospodintsi
 • Banichan
 • Gotse Delchev

Abfahrt: 12:10 Uhr

Ankunft: 12:25 Uhr

Dauer: 0:15

Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Predel (Pass) - Razlog - Bansko - Dobriniste - Mesta - Gospodintsi - Banichan - Gotse Delchev

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 13:00 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Predel (Pass)
 • Razlog
 • Bansko
 • Dobriniste
 • Mesta
 • Gospodintsi
 • Banichan
 • Gotse Delchev

Abfahrt: 13:00 Uhr

Ankunft: 13:15 Uhr

Dauer: 0:15

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Predel (Pass) - Razlog - Bansko - Dobriniste - Mesta - Gospodintsi - Banichan - Gotse Delchev

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 13:30 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Predel (Pass)
 • Razlog
 • Kraishte
 • Banya, Razlog
 • Belitsa
 • Dagonovo
 • Yurukovo
 • Yakoruda

Abfahrt: 13:30 Uhr

Ankunft: 13:45 Uhr

Dauer: 0:15

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa

Blagoevgrad - Simitli - Predel (Pass) - Razlog - Kraishte - Banya, Razlog - Belitsa - Dagonovo - Yurukovo - Yakoruda

ab
0
77
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 15:50 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Sofia
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Razlog
 • Bansko
 • Dobriniste
 • Mesta
 • Gotse Delchev
 • Novo Leski
 • Koprivlen
 • Sadovo (Dorf)
 • Hadzhidimovo

Abfahrt: 15:50 Uhr

Ankunft: 16:30 Uhr

Dauer: 0:40

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Sofia - Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Razlog - Bansko - Dobriniste - Mesta - Gotse Delchev - Novo Leski - Koprivlen - Sadovo (Dorf) - Hadzhidimovo

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 15:55 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Sofia
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Kresna
 • Dolna Gradeshnitsa
 • Strumyani
 • Damyanitsa
 • Ribnik
 • Karnalovo
 • Petrich

Abfahrt: 15:55 Uhr

Ankunft: 16:10 Uhr

Dauer: 0:15

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Sofia - Blagoevgrad - Simitli - Kresna - Dolna Gradeshnitsa - Strumyani - Damyanitsa - Ribnik - Karnalovo - Petrich

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 16:10 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Razlog
 • Bansko
 • Banya, Razlog
 • Kraishte
 • Belitsa
 • Dagonovo
 • Yurukovo
 • Yakoruda

Abfahrt: 16:10 Uhr

Ankunft: 16:30 Uhr

Dauer: 0:20

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Razlog - Bansko - Banya, Razlog - Kraishte - Belitsa - Dagonovo - Yurukovo - Yakoruda

ab
0
77
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 16:30 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, So
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Kresna
 • Dolna Gradeshnitsa
 • Strumyani
 • Sandanski
 • Damyanitsa
 • Karnalovo
 • Mihnevo
 • Starchevo
 • Kavrakirovo
 • Parvomay
 • Kolarovo
 • Samuilovo
 • Yavornitsa
 • Klyuch
 • Skrat
 • Gaberovo
 • Gabrene

Abfahrt: 16:30 Uhr

Ankunft: 16:45 Uhr

Dauer: 0:15

Mo, Di, Mi, Do, Fr, So

Blagoevgrad - Simitli - Kresna - Dolna Gradeshnitsa - Strumyani - Sandanski - Damyanitsa - Karnalovo - Mihnevo - Starchevo - Kavrakirovo - Parvomay - Kolarovo - Samuilovo - Yavornitsa - Klyuch - Skrat - Gaberovo - Gabrene

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 16:50 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Sofia
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Kresna
 • Dolna Gradeshnitsa
 • Strumyani
 • Sandanski

Abfahrt: 16:50 Uhr

Ankunft: 17:10 Uhr

Dauer: 0:20

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Sofia - Blagoevgrad - Simitli - Kresna - Dolna Gradeshnitsa - Strumyani - Sandanski

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 17:55 Uhr

Ausgeführt am:

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
 • Sofia
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Kresna
 • Dolna Gradeshnitsa
 • Strumyani
 • Petrich

Abfahrt: 17:55 Uhr

Ankunft: 18:15 Uhr

Dauer: 0:20

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Sofia - Blagoevgrad - Simitli - Kresna - Dolna Gradeshnitsa - Strumyani - Petrich

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 18:30 Uhr

Ausgeführt am:

Fr
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Gradevo
 • Razlog
 • Bansko
 • Banya, Razlog
 • Kraishte
 • Belitsa
 • Dagonovo
 • Yurukovo
 • Yakoruda

Abfahrt: 18:30 Uhr

Ankunft: 18:50 Uhr

Dauer: 0:20

Fr

Blagoevgrad - Simitli - Gradevo - Razlog - Bansko - Banya, Razlog - Kraishte - Belitsa - Dagonovo - Yurukovo - Yakoruda

ab
0
77
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 18:50 Uhr

Ausgeführt am:

Mo
 • Sofia
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Kresna
 • Dolna Gradeshnitsa
 • Strumyani
 • Sandanski

Abfahrt: 18:50 Uhr

Ankunft: 19:10 Uhr

Dauer: 0:20

Mo

Sofia - Blagoevgrad - Simitli - Kresna - Dolna Gradeshnitsa - Strumyani - Sandanski

ab
1
02
- mit Detaillierten Fahrplan anzeigen
×

Detaillierter Fahrplan

Blagoevgrad - Simitli mit Struma 11 OOD um 19:50 Uhr

Ausgeführt am:

Mo
 • Sofia
 • Blagoevgrad
  Busstation Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Simitli
  Simitli, ulitsa "Georgi Dimitrov", 18, gegenüber von Kindergarten Radost
 • Kresna
 • Dolna Gradeshnitsa
 • Strumyani
 • Sandanski

Abfahrt: 19:50 Uhr

Ankunft: 20:10 Uhr

Dauer: 0:20

Mo

Sofia - Blagoevgrad - Simitli - Kresna - Dolna Gradeshnitsa - Strumyani - Sandanski

ab
1
02
×
Wir wissen, dass sich manchmal Deine Pläne ändern können. Aufgrund dessen geben wir Dir die Möglichkeit Dein Ticket schnell und einfach zu stornieren oder umzubuchen.

Bevor Du fortfährst, sieh Dir bitte unsere Stornobedingungen an.

Ticket stornieren