Kupite autobusne karte online od Gabrovo do Draganovtsi!

Autobusni vozni red između gradova Gabrovo i Draganovtsi

- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Gabrovo - Draganovtsi с "OPT Gabrovo" EOOD na 06:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Gabrovo
  Bus station "Gabrovo", ulitsa "Stefan Karadzha", 2
 • Vinprom
 • Voynovo - razklon
 • Kuka
 • Chavei
 • Yankovtsi
 • Armeni - razklon
 • Vranilovtsi
 • Novakovtsi - razklon
 • Draganovtsi
  Draganovtsi, ,
 • Yavorets
 • G. Rositsa
 • ChAKALA
 • Sevlievo

Odlazak: 06:00 sat

Povratak: 06:21 sat

Trajanje: 0:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Gabrovo - Vinprom - Voynovo - razklon - Kuka - Chavei - Yankovtsi - Armeni - razklon - Vranilovtsi - Novakovtsi - razklon - Draganovtsi - Yavorets - G. Rositsa - ChAKALA - Sevlievo

od
8
44 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Gabrovo - Draganovtsi с "OPT Gabrovo" EOOD na 08:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Gabrovo
  Bus station "Gabrovo", ulitsa "Stefan Karadzha", 2
 • Vinprom
 • Voynovo - razklon
 • Kuka
 • Chavei
 • Yankovtsi
 • Armeni - razklon
 • Vranilovtsi
 • Novakovtsi - razklon
 • Draganovtsi
  Draganovtsi, ,
 • Yavorets
 • G. Rositsa
 • ChAKALA
 • Sevlievo

Odlazak: 08:00 sat

Povratak: 08:21 sat

Trajanje: 0:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Gabrovo - Vinprom - Voynovo - razklon - Kuka - Chavei - Yankovtsi - Armeni - razklon - Vranilovtsi - Novakovtsi - razklon - Draganovtsi - Yavorets - G. Rositsa - ChAKALA - Sevlievo

od
8
44 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Gabrovo - Draganovtsi с "OPT Gabrovo" EOOD na 10:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Gabrovo
  Bus station "Gabrovo", ulitsa "Stefan Karadzha", 2
 • Vinprom
 • Voynovo - razklon
 • Kuka
 • Chavei
 • Yankovtsi
 • Armeni - razklon
 • Vranilovtsi
 • Novakovtsi - razklon
 • Draganovtsi
  Draganovtsi, ,
 • Yavorets
 • G. Rositsa
 • ChAKALA
 • Sevlievo

Odlazak: 10:00 sat

Povratak: 10:21 sat

Trajanje: 0:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Gabrovo - Vinprom - Voynovo - razklon - Kuka - Chavei - Yankovtsi - Armeni - razklon - Vranilovtsi - Novakovtsi - razklon - Draganovtsi - Yavorets - G. Rositsa - ChAKALA - Sevlievo

od
8
44 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Gabrovo - Draganovtsi с "OPT Gabrovo" EOOD na 12:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Gabrovo
  Bus station "Gabrovo", ulitsa "Stefan Karadzha", 2
 • Vinprom
 • Voynovo - razklon
 • Kuka
 • Chavei
 • Yankovtsi
 • Armeni - razklon
 • Vranilovtsi
 • Novakovtsi - razklon
 • Draganovtsi
  Draganovtsi, ,
 • Yavorets
 • G. Rositsa
 • ChAKALA
 • Sevlievo

Odlazak: 12:00 sat

Povratak: 12:21 sat

Trajanje: 0:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Gabrovo - Vinprom - Voynovo - razklon - Kuka - Chavei - Yankovtsi - Armeni - razklon - Vranilovtsi - Novakovtsi - razklon - Draganovtsi - Yavorets - G. Rositsa - ChAKALA - Sevlievo

od
8
44 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Gabrovo - Draganovtsi с "OPT Gabrovo" EOOD na 14:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Gabrovo
  Bus station "Gabrovo", ulitsa "Stefan Karadzha", 2
 • Vinprom
 • Voynovo - razklon
 • Kuka
 • Chavei
 • Yankovtsi
 • Armeni - razklon
 • Vranilovtsi
 • Novakovtsi - razklon
 • Draganovtsi
  Draganovtsi, ,
 • Yavorets
 • G. Rositsa
 • ChAKALA
 • Sevlievo

Odlazak: 14:00 sat

Povratak: 14:21 sat

Trajanje: 0:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Gabrovo - Vinprom - Voynovo - razklon - Kuka - Chavei - Yankovtsi - Armeni - razklon - Vranilovtsi - Novakovtsi - razklon - Draganovtsi - Yavorets - G. Rositsa - ChAKALA - Sevlievo

od
8
44 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Gabrovo - Draganovtsi с "OPT Gabrovo" EOOD na 16:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Gabrovo
  Bus station "Gabrovo", ulitsa "Stefan Karadzha", 2
 • Vinprom
 • Voynovo - razklon
 • Kuka
 • Chavei
 • Yankovtsi
 • Armeni - razklon
 • Vranilovtsi
 • Novakovtsi - razklon
 • Draganovtsi
  Draganovtsi, ,
 • Yavorets
 • G. Rositsa
 • ChAKALA
 • Sevlievo

Odlazak: 16:00 sat

Povratak: 16:21 sat

Trajanje: 0:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Gabrovo - Vinprom - Voynovo - razklon - Kuka - Chavei - Yankovtsi - Armeni - razklon - Vranilovtsi - Novakovtsi - razklon - Draganovtsi - Yavorets - G. Rositsa - ChAKALA - Sevlievo

od
8
44 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Gabrovo - Draganovtsi с "OPT Gabrovo" EOOD na 18:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Gabrovo
  Bus station "Gabrovo", ulitsa "Stefan Karadzha", 2
 • Vinprom
 • Voynovo - razklon
 • Kuka
 • Chavei
 • Yankovtsi
 • Armeni - razklon
 • Vranilovtsi
 • Novakovtsi - razklon
 • Draganovtsi
  Draganovtsi, ,
 • Yavorets
 • G. Rositsa
 • ChAKALA
 • Sevlievo

Odlazak: 18:00 sat

Povratak: 18:21 sat

Trajanje: 0:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Gabrovo - Vinprom - Voynovo - razklon - Kuka - Chavei - Yankovtsi - Armeni - razklon - Vranilovtsi - Novakovtsi - razklon - Draganovtsi - Yavorets - G. Rositsa - ChAKALA - Sevlievo

od
6
14 kn
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Prije nastavka, molimo pročitajte naše Pravila otkazivanja.

Otkazivanje karte