Kupite autobusne karte online od Burgas do Brashlyan!

Autobusni vozni red između gradova Burgas i Brashlyan

- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Burgas - Brashlyan с "M-BUS" OOD na 08:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2
 • Marinka
 • Izvor
 • Novo Panicharevo
 • Krushevets
 • Indzhe voyvoda
 • R-n Elhovo
 • M. Bosna
 • Mladezhko
 • Zvezdets
 • M. Kovach
 • Brashlyan
  R-n Brashlyan, - unknown -, 0
 • M. Kalna Niva
 • R-n Stoilovo
 • Malko Tarnovo

Odlazak: 08:00 sat

Povratak: 09:21 sat

Trajanje: 1:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Marinka - Izvor - Novo Panicharevo - Krushevets - Indzhe voyvoda - R-n Elhovo - M. Bosna - Mladezhko - Zvezdets - M. Kovach - Brashlyan - M. Kalna Niva - R-n Stoilovo - Malko Tarnovo

od
23
98 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Burgas - Brashlyan с "M-BUS" OOD na 12:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2
 • Marinka
 • Izvor
 • Novo Panicharevo
 • Krushevets
 • Indzhe voyvoda
 • R-n Elhovo
 • M. Bosna
 • Mladezhko
 • Zvezdets
 • M. Kovach
 • Brashlyan
  R-n Brashlyan, - unknown -, 0
 • M. Kalna Niva
 • R-n Stoilovo
 • Malko Tarnovo

Odlazak: 12:00 sat

Povratak: 13:18 sat

Trajanje: 1:18

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Marinka - Izvor - Novo Panicharevo - Krushevets - Indzhe voyvoda - R-n Elhovo - M. Bosna - Mladezhko - Zvezdets - M. Kovach - Brashlyan - M. Kalna Niva - R-n Stoilovo - Malko Tarnovo

od
23
98 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Burgas - Brashlyan с "M-BUS" OOD na 14:00 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2
 • Marinka
 • Izvor
 • Novo Panicharevo
 • Krushevets
 • Indzhe voyvoda
 • R-n Elhovo
 • M. Bosna
 • Mladezhko
 • Zvezdets
 • M. Kovach
 • Brashlyan
  R-n Brashlyan, - unknown -, 0
 • M. Kalna Niva
 • R-n Stoilovo
 • Malko Tarnovo

Odlazak: 14:00 sat

Povratak: 15:21 sat

Trajanje: 1:21

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Marinka - Izvor - Novo Panicharevo - Krushevets - Indzhe voyvoda - R-n Elhovo - M. Bosna - Mladezhko - Zvezdets - M. Kovach - Brashlyan - M. Kalna Niva - R-n Stoilovo - Malko Tarnovo

od
23
98 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Burgas - Brashlyan с "M-BUS" OOD na 16:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2
 • Marinka
 • Izvor
 • Novo Panicharevo
 • Krushevets
 • Indzhe voyvoda
 • R-n Elhovo
 • M. Bosna
 • Mladezhko
 • Zvezdets
 • M. Kovach
 • Brashlyan
  R-n Brashlyan, - unknown -, 0
 • M. Kalna Niva
 • R-n Stoilovo
 • Malko Tarnovo

Odlazak: 16:30 sat

Povratak: 17:48 sat

Trajanje: 1:18

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Marinka - Izvor - Novo Panicharevo - Krushevets - Indzhe voyvoda - R-n Elhovo - M. Bosna - Mladezhko - Zvezdets - M. Kovach - Brashlyan - M. Kalna Niva - R-n Stoilovo - Malko Tarnovo

od
23
98 kn
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Prije nastavka, molimo pročitajte naše Pravila otkazivanja.

Otkazivanje karte