Kupite autobusne karte online od Aytos do Karnobat!

Autobusni vozni red između gradova Aytos i Karnobat

- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 07:36 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 07:36 sat

Povratak: 08:08 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 09:21 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 09:21 sat

Povratak: 09:53 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 11:21 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 11:21 sat

Povratak: 11:53 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 13:21 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 13:21 sat

Povratak: 13:53 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 14:21 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 14:21 sat

Povratak: 14:53 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 16:21 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 16:21 sat

Povratak: 16:53 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 18:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 18:06 sat

Povratak: 18:38 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Karnobat с "M-BUS" OOD na 19:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Burgas
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Karnobat
  Bus station Karnobat, bulevard "Moskva", 87

Odlazak: 19:06 sat

Povratak: 19:38 sat

Trajanje: 0:32

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Burgas - Aytos - Karnobat

od
23
02 kn
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Prije nastavka, molimo pročitajte naše Pravila otkazivanja.

Otkazivanje karte