Kupite autobusne karte online od Aytos do Burgas!

Autobusni vozni red između gradova Aytos i Burgas

- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 07:21 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 07:21 sat

Povratak: 08:08 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 07:51 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 07:51 sat

Povratak: 08:38 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 08:21 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 08:21 sat

Povratak: 09:08 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 08:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 08:30 sat

Povratak: 09:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 09:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 09:06 sat

Povratak: 09:53 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 09:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 09:30 sat

Povratak: 10:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 10:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 10:06 sat

Povratak: 10:53 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 10:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 10:30 sat

Povratak: 11:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 11:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 11:06 sat

Povratak: 11:53 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 11:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 11:30 sat

Povratak: 12:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 12:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 12:06 sat

Povratak: 12:53 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 12:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 12:30 sat

Povratak: 13:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 13:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 13:06 sat

Povratak: 13:53 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 13:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 13:30 sat

Povratak: 14:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 14:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 14:30 sat

Povratak: 15:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 15:01 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Yambol
 • Veselinovo
 • Zimnitsa
 • Petolachkata
 • Lozenets, Yambol
 • Venetz
 • Karnobat
 • Aytos
  At the roundabout, ulitsa "Slavyanska", 16
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 15:01 sat

Povratak: 15:30 sat

Trajanje: 0:29

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Yambol - Veselinovo - Zimnitsa - Petolachkata - Lozenets, Yambol - Venetz - Karnobat - Aytos - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 15:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 15:06 sat

Povratak: 15:53 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 15:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 15:30 sat

Povratak: 16:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 15:46 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Sliven
 • Petolachkata
 • Lozenets, Yambol
 • Venetz
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 15:46 sat

Povratak: 16:15 sat

Trajanje: 0:29

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Sliven - Petolachkata - Lozenets, Yambol - Venetz - Karnobat - Aytos - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 16:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 16:30 sat

Povratak: 17:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 17:06 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 17:06 sat

Povratak: 17:53 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 17:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 17:30 sat

Povratak: 18:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 17:51 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 17:51 sat

Povratak: 18:38 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 18:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 18:30 sat

Povratak: 19:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 18:51 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Karnobat
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 18:51 sat

Povratak: 19:38 sat

Trajanje: 0:47

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Karnobat - Aytos - Burgas

od
19
03 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Aytos - Burgas с "M-BUS" OOD na 19:30 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Aytos
  Bus station Aytos, ulitsa "Hadzhi Dimitar" and ulitsa "Tsar Osvoboditel", on the crossroads
 • R-n Orlovets
 • R-n Sadievo
 • R-n Mirolyubovo
 • R-n Balgarovo
 • El. podstantsia
 • Vetren, Burgas
 • 9-th kilometar
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 19:30 sat

Povratak: 20:21 sat

Trajanje: 0:51

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Aytos - R-n Orlovets - R-n Sadievo - R-n Mirolyubovo - R-n Balgarovo - El. podstantsia - Vetren, Burgas - 9-th kilometar - Burgas

od
17
13 kn
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Prije nastavka, molimo pročitajte naše Pravila otkazivanja.

Otkazivanje karte