Buy your bus ticket from Thessaloniki to Dupnitsa online!

Timetable for all bus connections from Thessaloniki to Dupnitsa

- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Arda-Tur at 00:30 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Larissa
 • Katerini
 • Thessaloniki
  across Railway Station, parking next to, Monastiriou str. 63
 • Serres
 • Kulata
 • Sandanski
 • Kresna
 • Simitli
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  First bus stop in Dupnitsa, First busstation, in Dupnitsa
 • Pernik
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Dimitrovgrad
 • Haskovo
 • Sliven
 • Burgas
 • Varna

Departure: 00:30 h

Arrival: 04:25 h

Duration: 3:55

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Piraeus - Athens - Lamia - Larissa - Katerini - Thessaloniki - Serres - Kulata - Sandanski - Kresna - Simitli - Blagoevgrad - Dupnitsa - Pernik - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Dimitrovgrad - Haskovo - Sliven - Burgas - Varna

from
17
90
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 00:45 h

Scheduled on:

Sat
 • Kalamata
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia

Departure: 00:45 h

Arrival: 05:30 h

Duration: 4:45

Sat

Kalamata - Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Larissa - Thessaloniki - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
16
37
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 01:00 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia
 • Sofia Airport
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Nova Zagora
 • Sliven
 • Karnobat
 • Aytos
 • Burgas

Departure: 01:00 h

Arrival: 05:30 h

Duration: 4:30

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Larissa - Thessaloniki - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Sofia Airport - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Nova Zagora - Sliven - Karnobat - Aytos - Burgas

from
26
09
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 01:20 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia

Departure: 01:20 h

Arrival: 05:15 h

Duration: 3:55

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
12
32
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 01:25 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Thu
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia

Departure: 01:25 h

Arrival: 05:10 h

Duration: 3:45

Mon, Tue, Thu

Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
16
37
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union Ivkoni Ltd. at 04:25 h

Scheduled on:

Mon, Thu, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5

Departure: 04:25 h

Arrival: 09:00 h

Duration: 4:35

Mon, Thu, Sat, Sun

Thessaloniki - Dupnitsa

from
16
36
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union Ivkoni Ltd. at 04:40 h

Scheduled on:

Mon, Thu, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  Thessaloniki Monastiriou Bus Stop, Monastiriou 28,
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5

Departure: 04:40 h

Arrival: 09:00 h

Duration: 4:20

Mon, Thu, Sat, Sun

Thessaloniki - Dupnitsa

from
16
36
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union Ivkoni Ltd. at 08:45 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  Thessaloniki Halkidiki Bus Station, A/D Thessalonikis Neon Moudanion,
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5

Departure: 08:45 h

Arrival: 14:00 h

Duration: 5:15

Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Dupnitsa

from
17
38
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 09:00 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  parking of Railway Station, Monastiriou str., 28
 • Serres
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia
 • Sofia Airport

Departure: 09:00 h

Arrival: 13:50 h

Duration: 4:50

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Serres - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Sofia Airport

from
26
09
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 09:30 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun, Wed
 • Thessaloniki
  parking of Railway Station, Monastiriou str., 28
 • Serres
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia

Departure: 09:30 h

Arrival: 14:00 h

Duration: 4:30

Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun, Wed

Thessaloniki - Serres - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
8
37
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union Ivkoni Ltd. at 09:45 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5

Departure: 09:45 h

Arrival: 14:00 h

Duration: 4:15

Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Dupnitsa

from
16
36
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 13:00 h

Scheduled on:

Tue, Thu, Sat
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Serres
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv

Departure: 13:00 h

Arrival: 18:15 h

Duration: 5:15

Tue, Thu, Sat

Thessaloniki - Serres - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv

from
14
35
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 13:20 h

Scheduled on:

Wed, Fri
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Serres
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv

Departure: 13:20 h

Arrival: 18:15 h

Duration: 4:55

Wed, Fri

Volos - Larissa - Thessaloniki - Serres - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv

from
14
35
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 14:00 h

Scheduled on:

Tue, Wed, Thu
 • Thessaloniki
  parking of Railway Station, Monastiriou str., 28
 • Serres
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia

Departure: 14:00 h

Arrival: 17:50 h

Duration: 3:50

Tue, Wed, Thu

Thessaloniki - Serres - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
12
32
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 14:30 h

Scheduled on:

Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Larissa
 • Volos
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Serres
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Pleven
 • Rousse
 • Sofia

Departure: 14:30 h

Arrival: 19:20 h

Duration: 4:50

Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

Piraeus - Athens - Lamia - Larissa - Volos - Thessaloniki - Serres - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Pleven - Rousse - Sofia

from
14
35
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 16:00 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Serres
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia
 • Sofia Airport
 • Pleven
 • Rousse

Departure: 16:00 h

Arrival: 20:00 h

Duration: 4:00

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Serres - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Sofia Airport - Pleven - Rousse

from
17
29
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 23:00 h

Scheduled on:

Sat
 • Kalamata
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Serres
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia Airport
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Nova Zagora
 • Sliven
 • Karnobat
 • Aytos
 • Burgas

Departure: 23:00 h

Arrival: 03:30 h

Duration: 4:30

(+1 day)
Sat

Kalamata - Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Serres - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia Airport - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Nova Zagora - Sliven - Karnobat - Aytos - Burgas

from
26
09
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Dupnitsa with Union-Ivkoni at 23:30 h

Scheduled on:

Tue, Wed, Thu, Fri
 • Pyrgos
 • Amaliada
 • Gastouni
 • Andravida
 • Kyllini
 • Patras
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
 • Dupnitsa
  Bus station Dupnitsa, ulitsa "Chataldzha", 5
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Nova Zagora
 • Sliven
 • Karnobat
 • Aytos
 • Burgas

Departure: 23:30 h

Arrival: 03:30 h

Duration: 4:00

(+1 day)
Tue, Wed, Thu, Fri

Pyrgos - Amaliada - Gastouni - Andravida - Kyllini - Patras - Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Nova Zagora - Sliven - Karnobat - Aytos - Burgas

from
15
58
Buy
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Before proceeding, please read our Cancellation Policies.

Cancel ticket