Buy your bus ticket from Thessaloniki to Blagoevgrad online!

Timetable for all bus connections from Thessaloniki to Blagoevgrad

- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Arda-Tur at 00:30 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Larissa
 • Katerini
 • Thessaloniki
  across Railway Station, parking next to, Monastiriou str. 63
 • Serres
 • Kulata
 • Sandanski
 • Kresna
 • Simitli
 • Blagoevgrad
  Bus stop between Railway Station and Bus Station, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Pernik
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Dimitrovgrad
 • Haskovo
 • Sliven
 • Burgas
 • Varna

Departure: 00:30 h

Arrival: 03:55 h

Duration: 3:25

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Piraeus - Athens - Lamia - Larissa - Katerini - Thessaloniki - Serres - Kulata - Sandanski - Kresna - Simitli - Blagoevgrad - Dupnitsa - Pernik - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Dimitrovgrad - Haskovo - Sliven - Burgas - Varna

from
15
34
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 01:00 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Pyrgos
 • Amaliada
 • Gastouni
 • Andravida
 • Kyllini
 • Patras
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia
 • Sofia Airport
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Nova Zagora
 • Sliven
 • Karnobat
 • Aytos
 • Burgas

Departure: 01:00 h

Arrival: 05:00 h

Duration: 4:00

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Pyrgos - Amaliada - Gastouni - Andravida - Kyllini - Patras - Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Larissa - Thessaloniki - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Sofia Airport - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Nova Zagora - Sliven - Karnobat - Aytos - Burgas

from
7
85
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union Ivkoni Ltd. at 01:15 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  Thessaloniki Monastiriou Bus Stop, Monastiriou 28,
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23

Departure: 01:15 h

Arrival: 05:00 h

Duration: 3:45

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Blagoevgrad

from
15
35
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 01:20 h

Scheduled on:

Mon
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia

Departure: 01:20 h

Arrival: 04:45 h

Duration: 3:25

Mon

Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
11
74
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 01:25 h

Scheduled on:

Mon
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia

Departure: 01:25 h

Arrival: 04:45 h

Duration: 3:20

Mon

Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
15
34
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Arda-Tur at 08:00 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  across Railway Station, parking next to, Monastiriou str. 63
 • Serres
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
  Bus stop between Railway Station and Bus Station, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Sofia
 • Plovdiv
 • Haskovo

Departure: 08:00 h

Arrival: 11:30 h

Duration: 3:30

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Serres - Sandanski - Blagoevgrad - Sofia - Plovdiv - Haskovo

from
15
34
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 09:00 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  parking of Railway Station, Monastiriou str., 28
 • Serres
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia
 • Sofia Airport

Departure: 09:00 h

Arrival: 13:20 h

Duration: 4:20

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Serres - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Sofia Airport

from
7
85
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 09:30 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  parking of Railway Station, Monastiriou str., 28
 • Serres
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia

Departure: 09:30 h

Arrival: 13:30 h

Duration: 4:00

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Serres - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
7
85
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 13:00 h

Scheduled on:

Tue
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Serres
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv

Departure: 13:00 h

Arrival: 17:45 h

Duration: 4:45

Tue

Thessaloniki - Serres - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv

from
12
44
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 14:00 h

Scheduled on:

Tue
 • Thessaloniki
  parking of Railway Station, Monastiriou str., 28
 • Serres
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia

Departure: 14:00 h

Arrival: 17:20 h

Duration: 3:20

Tue

Thessaloniki - Serres - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia

from
11
74
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Arda-Tur at 15:30 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  across Railway Station, parking next to, Monastiriou str. 63
 • Serres
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
  Bus stop between Railway Station and Bus Station, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Sofia
 • Plovdiv
 • Haskovo

Departure: 15:30 h

Arrival: 19:20 h

Duration: 3:50

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Serres - Sandanski - Blagoevgrad - Sofia - Plovdiv - Haskovo

from
15
34
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 16:00 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia
 • Sofia Airport
 • Pleven
 • Rousse

Departure: 16:00 h

Arrival: 19:30 h

Duration: 3:30

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia - Sofia Airport - Pleven - Rousse

from
7
85
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union Ivkoni Ltd. at 16:15 h

Scheduled on:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Thessaloniki
  Thessaloniki Monastiriou Bus Stop, Monastiriou 28,
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23

Departure: 16:15 h

Arrival: 19:30 h

Duration: 3:15

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Thessaloniki - Blagoevgrad

from
15
35
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 23:30 h

Scheduled on:

Tue
 • Pyrgos
 • Amaliada
 • Gastouni
 • Andravida
 • Kyllini
 • Patras
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia Airport
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Nova Zagora
 • Sliven
 • Karnobat
 • Aytos
 • Burgas

Departure: 23:30 h

Arrival: 02:45 h

Duration: 3:15

(+1 day)
Tue

Pyrgos - Amaliada - Gastouni - Andravida - Kyllini - Patras - Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia Airport - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Nova Zagora - Sliven - Karnobat - Aytos - Burgas

from
13
89
Buy
- with show detailed timetable
×

Detailed timetable

Thessaloniki - Blagoevgrad with Union-Ivkoni at 23:45 h

Scheduled on:

Tue
 • Pyrgos
 • Amaliada
 • Gastouni
 • Andravida
 • Kyllini
 • Patras
 • Corinth
 • Piraeus
 • Athens
 • Lamia
 • Volos
 • Larissa
 • Thessaloniki
  Bus station "Makedoniya" / Τ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ B, Giannitson, 244
 • Sandanski
 • Blagoevgrad
  Bus station Blagoevgrad, bulevard "Sveti Dimitar Solunski", 23
 • Dupnitsa
 • Sofia Airport
 • Sofia
 • Pazardzhik
 • Plovdiv
 • Stara Zagora
 • Nova Zagora
 • Sliven
 • Karnobat
 • Aytos
 • Burgas

Departure: 23:45 h

Arrival: 02:45 h

Duration: 3:00

(+1 day)
Tue

Pyrgos - Amaliada - Gastouni - Andravida - Kyllini - Patras - Corinth - Piraeus - Athens - Lamia - Volos - Larissa - Thessaloniki - Sandanski - Blagoevgrad - Dupnitsa - Sofia Airport - Sofia - Pazardzhik - Plovdiv - Stara Zagora - Nova Zagora - Sliven - Karnobat - Aytos - Burgas

from
13
31
Buy
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Before proceeding, please read our Cancellation Policies.

Cancel ticket