Kupite autobusne karte online od Marinka do Burgas!

Autobusni vozni red između gradova Marinka i Burgas

- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Marinka - Burgas с "M-BUS" OOD na 08:37 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Gabar
 • Varshilo
 • Zidarovo
 • Prisad
 • Dimchevo
 • R-n Tvarditsa
 • Marinka
  Marinka, - unknown -, 0
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 08:37 sat

Povratak: 08:57 sat

Trajanje: 0:20

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Gabar - Varshilo - Zidarovo - Prisad - Dimchevo - R-n Tvarditsa - Marinka - Burgas

od
7
61 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Marinka - Burgas с "M-BUS" OOD na 09:15 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Malko Tarnovo
 • R-n Stoilovo
 • M. Kalna Niva
 • Brashlyan
 • M. Kovach
 • Zvezdets
 • Mladezhko
 • M. Bosna
 • R-n Elhovo
 • Indzhe voyvoda
 • Krushevets
 • Novo Panicharevo
 • Izvor
 • Marinka
  Marinka, - unknown -, 0
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 09:15 sat

Povratak: 09:30 sat

Trajanje: 0:15

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Malko Tarnovo - R-n Stoilovo - M. Kalna Niva - Brashlyan - M. Kovach - Zvezdets - Mladezhko - M. Bosna - R-n Elhovo - Indzhe voyvoda - Krushevets - Novo Panicharevo - Izvor - Marinka - Burgas

od
7
61 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Marinka - Burgas с "M-BUS" OOD na 10:45 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Malko Tarnovo
 • R-n Stoilovo
 • M. Kalna Niva
 • Brashlyan
 • M. Kovach
 • Zvezdets
 • Mladezhko
 • M. Bosna
 • R-n Elhovo
 • Indzhe voyvoda
 • Krushevets
 • Novo Panicharevo
 • Izvor
 • Marinka
  Marinka, - unknown -, 0
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 10:45 sat

Povratak: 11:00 sat

Trajanje: 0:15

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Malko Tarnovo - R-n Stoilovo - M. Kalna Niva - Brashlyan - M. Kovach - Zvezdets - Mladezhko - M. Bosna - R-n Elhovo - Indzhe voyvoda - Krushevets - Novo Panicharevo - Izvor - Marinka - Burgas

od
7
61 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Marinka - Burgas с "M-BUS" OOD na 12:57 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Gabar
 • Varshilo
 • Zidarovo
 • Prisad
 • Dimchevo
 • R-n Tvarditsa
 • Marinka
  Marinka, - unknown -, 0
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 12:57 sat

Povratak: 13:17 sat

Trajanje: 0:20

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Gabar - Varshilo - Zidarovo - Prisad - Dimchevo - R-n Tvarditsa - Marinka - Burgas

od
7
61 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Marinka - Burgas с "M-BUS" OOD na 15:15 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Malko Tarnovo
 • R-n Stoilovo
 • M. Kalna Niva
 • Brashlyan
 • M. Kovach
 • Zvezdets
 • Mladezhko
 • M. Bosna
 • R-n Elhovo
 • Indzhe voyvoda
 • Krushevets
 • Novo Panicharevo
 • Izvor
 • Marinka
  Marinka, - unknown -, 0
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 15:15 sat

Povratak: 15:30 sat

Trajanje: 0:15

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Malko Tarnovo - R-n Stoilovo - M. Kalna Niva - Brashlyan - M. Kovach - Zvezdets - Mladezhko - M. Bosna - R-n Elhovo - Indzhe voyvoda - Krushevets - Novo Panicharevo - Izvor - Marinka - Burgas

od
7
61 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Marinka - Burgas с "M-BUS" OOD na 17:46 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Malko Tarnovo
 • R-n Stoilovo
 • M. Kalna Niva
 • Brashlyan
 • M. Kovach
 • Zvezdets
 • Mladezhko
 • M. Bosna
 • R-n Elhovo
 • Indzhe voyvoda
 • Krushevets
 • Novo Panicharevo
 • Izvor
 • Marinka
  Marinka, - unknown -, 0
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 17:46 sat

Povratak: 18:00 sat

Trajanje: 0:14

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Malko Tarnovo - R-n Stoilovo - M. Kalna Niva - Brashlyan - M. Kovach - Zvezdets - Mladezhko - M. Bosna - R-n Elhovo - Indzhe voyvoda - Krushevets - Novo Panicharevo - Izvor - Marinka - Burgas

od
7
61 kn
- с detaljan vozni red
×

Vozni red

Marinka - Burgas с "M-BUS" OOD na 18:37 sat

Izvršen na:

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
 • Gabar
 • Varshilo
 • Zidarovo
 • Prisad
 • Dimchevo
 • R-n Tvarditsa
 • Marinka
  Marinka, - unknown -, 0
 • Burgas
  Busstation "West", ulitsa "Maritsa", 2

Odlazak: 18:37 sat

Povratak: 18:57 sat

Trajanje: 0:20

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

Gabar - Varshilo - Zidarovo - Prisad - Dimchevo - R-n Tvarditsa - Marinka - Burgas

od
7
61 kn
×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Prije nastavka, molimo pročitajte naše Pravila otkazivanja.

Otkazivanje karte